Logo CSIC



E. Rodriguez
Stellar Physics Department   (S.P.D.)
Instituto de Astrofisica de Andalucia   (I.A.A.)
P.O. Box 3004, 18080 Granada, Spain
Tel: (+34) 958 121 311
Fax: (+34) 958 814 530










BACK TO : TOP RESEARCH PUBLICATIONS S.P.D. I.A.A. C.S.I.C.




Last update: 01-July-2010
www.servicont.com